Geografisch

Routeplanner

  • Het rode bolletje stelt de geografische situering voor van het circuit van Mettet
  • Klikt u erop, dan verschijnt er een routeplanner waarin u uw vertrekplaats (gemeente of stad) kan intikken
  • Vervolgens ziet u de verschillende mogelijke routes vanuit uw vertrekplaats naar het circuit, met de respektievelijke afstanden en nodige rijtijden

Satellietfoto v/h circuit

  • Gebruik de + en - knop om in te zoomen
  • Klik links bovenaan de kaart op "Satelliet"
  • Als u voldoende inzoomt, zal u het circuit zien liggen, en zeer gedetailleerd kunnen bekijken